Browse Source

core: Remove RequireJS for static version

Static version of admin website doesn't need RequireJS.
RequireJS was only becouse TypeScript was compiling scripts to AMD module.
Now module was changed to 'None', so, it compiles to one file with no dependencies (define directives, like AMD).
This made RequireJS useless here.
Renamed ts.static and ts.dynamic to src.static and src.dynamic.

Issue: #45
master
Kamil Biały 2 years ago
parent
commit
3389a0befd
13 changed files with 45 additions and 63 deletions
 1. +2
  -2
    .gitignore
 2. +0
  -1
    package.json
 3. +0
  -0
    public/themes/pluto/js/dynamic.js
 4. +0
  -35
    public/themes/pluto/js/main.static.js
 5. +0
  -0
    public/themes/pluto/src.dynamic/bootstrap.ts
 6. +0
  -0
    public/themes/pluto/src.dynamic/view/MainView.ts
 7. +30
  -13
    public/themes/pluto/src.static/Application.ts
 8. +0
  -0
    public/themes/pluto/src.static/Prototypes.ts
 9. +1
  -1
    public/themes/pluto/src.static/controls/CheckBox.ts
 10. +1
  -1
    public/themes/pluto/src.static/controls/TabControl.ts
 11. +4
  -2
    public/themes/pluto/src.static/tsconfig.json
 12. +1
  -4
    pulsar/admin/views/pluto/main.volt
 13. +6
  -4
    tsconfig.static.json

+ 2
- 2
.gitignore View File

@@ -14,8 +14,8 @@ tslint.json
app/installer/languages/*
app/admin/languages/*

public/themes/pluto/js/app.static.js
public/themes/pluto/js/app.static.js.map
public/themes/pluto/js/static.js
public/themes/pluto/js/static.js.map

package-lock.json
pulsar/config/config.json

+ 0
- 1
package.json View File

@@ -20,7 +20,6 @@
"homepage": "https://pulsar.aculo.pl",
"dependencies": {
"font-awesome": "^4.7.0",
"requirejs": "^2.3.5",
"sequelize": "^4.14.0",
"uglify-js": "^3.1.3"
},

public/themes/pluto/js/main.dynamic.js → public/themes/pluto/js/dynamic.js View File


+ 0
- 35
public/themes/pluto/js/main.static.js View File

@@ -1,35 +0,0 @@
/*
* This file is part of Pulsar CMS
* Copyright (c) by sobiemir <sobiemir@aculo.pl>
* ___ __
* / _ \__ __/ /__ ___ _____
* / ___/ // / (_-</ _ `/ __/
* /_/ \_,_/_/___/\_,_/_/
*
* This source file is subject to the New BSD License that is bundled
* with this package in the file LICENSE.txt.
*
* You should have received a copy of the New BSD License along with
* this program. If not, see <http://www.licenses.aculo.pl/>.
*/

// konfiguracja RequireJS
require.config({
baseUrl: "/themes/pluto/js",
paths : {
"Application": "app.static"
}
});

window.console.log( "RequireJS, wersja: " + require.version );
window.console.log( "Ładowanie zależności..." );

require( ["Application"], (Application) => {
window.console.log( "Aplikacja została załadowana..." );

var app = new Application.default();

app.initCheckBoxes();
app.initTabControls();
app.initConfirmMessages();
} );

public/themes/pluto/ts.dynamic/bootstrap.ts → public/themes/pluto/src.dynamic/bootstrap.ts View File


public/themes/pluto/ts.dynamic/view/MainView.ts → public/themes/pluto/src.dynamic/view/MainView.ts View File


public/themes/pluto/ts.static/Application.ts → public/themes/pluto/src.static/Application.ts View File

@@ -12,8 +12,6 @@
* You should have received a copy of the New BSD License along with
* this program. If not, see <http://www.licenses.aculo.pl/>.
*/
import {TabControl} from "controls/TabControl";
import {CheckBox} from "controls/CheckBox";

/**
* Wymagania przeglądarkowe dla statycznej wersji strony:
@@ -25,15 +23,20 @@ import {CheckBox} from "controls/CheckBox";
* SAFARI: 5.1
* OPERA: 11.5
*/
export default class Application
class Application
{
/**
* Konstruktor klasy.
*/
public constructor()
{
this.initCheckBoxes();
this.initTabControls();
this.initConfirmMessages();
}

/**
* Podpina akcje pod znalezione kontrolki zakładek.
*
* DESCRIPTION:
* Akcja podpinana jest pod wszystkie elementy o klasie 'tab-control'.
* Szczegóły dotyczące tego jak powinna wyglądać zawartość kontrolki dla
* zakładek znajdują się w klasie TabControl.
*/
public initTabControls(): void
{
@@ -60,11 +63,6 @@ export default class Application

/**
* Podpina akcje pod znalezione przyciski wyboru.
*
* DESCRIPTION:
* Akcja podpinana jest pod wszystkie elementy o klasie 'checkbox'.
* Szczegóły dotyczące tego jak powinna wyglądać zawartość kontrolki dla
* przycisku wyboru znajdują się w klasie CheckBox.
*/
public initCheckBoxes(): void
{
@@ -78,6 +76,20 @@ export default class Application
}
}

/**
* Podpina akcje pod znaleziony element menedżera plików.
*/
public initFileManager(): void
{
// const fmgrdiv = <HTMLElement>document.querySelector( ".filemanager" );

// if( fmgrdiv == null )
// return;

// const filemanager = new FileManager( fmgrdiv );
// filemanager.addEvents();
}

/**
* Podpina pod elementy akcję wyświetlającą pytanie użytkownikowi.
*
@@ -111,3 +123,8 @@ export default class Application
}
}
}

// Uruchom klasę po załadowaniu dokumentu
document.addEventListener( "DOMContentLoaded", () => {
new Application();
} );

public/themes/pluto/ts.static/Prototypes.ts → public/themes/pluto/src.static/Prototypes.ts View File


public/themes/pluto/ts.static/controls/CheckBox.ts → public/themes/pluto/src.static/controls/CheckBox.ts View File

@@ -24,7 +24,7 @@
* oryginalny przycisk wyboru (input o typie checkbox).
* Cała reszta dzieje się automatycznie.
*/
export class CheckBox
class CheckBox
{
/**
* Kontrolka nad którą ustawione jest skupienie po wciśnieciu myszy.

public/themes/pluto/ts.static/controls/TabControl.ts → public/themes/pluto/src.static/controls/TabControl.ts View File

@@ -42,7 +42,7 @@
* Wartość takiego elementu to "0" lub "1", gdzie "0" wyświetla wiadomość
* a wartość "1" pozwala na wyświetlanie podpiętych kontrolek.
*/
export class TabControl
class TabControl
{
/**
* Formularz względem którego wyszukiwane będą kolejne elementy.

public/themes/pluto/ts.static/tsconfig.json → public/themes/pluto/src.static/tsconfig.json View File

@@ -1,15 +1,17 @@
{
"compilerOptions": {
"module": "AMD",
"module": "None",
"target": "ES5",
"noImplicitAny": true,
"removeComments": true,
"preserveConstEnums": true,
"sourceMap": true,
"outDir": "../js",
"outFile": "../js/app.static.js"
"outFile": "../js/static.js"
},
"files": [
"controls/CheckBox.ts",
"controls/TabControl.ts",
"Application.ts",
"Prototypes.ts"
]

+ 1
- 4
pulsar/admin/views/pluto/main.volt View File

@@ -13,10 +13,7 @@
{{ stylesheet_link("vendors/css/font-awesome") }}

<!-- skrypty JS -->
{{ javascript_include([
"vendors/js/require.min",
"data-main": "js/main.static"
]) }}
{{ javascript_include("js/static") }}
</head>
<body class="items-vertical">
<header id="header" class="w100p items-horizontal">

+ 6
- 4
tsconfig.static.json View File

@@ -1,16 +1,18 @@
{
"compilerOptions": {
"module": "AMD",
"module": "None",
"target": "ES5",
"noImplicitAny": true,
"removeComments": true,
"preserveConstEnums": true,
"sourceMap": true,
"outDir": "public/themes/pluto/js",
"outFile": "public/themes/pluto/js/app.static.js"
"outFile": "public/themes/pluto/js/static.js"
},
"files": [
"public/themes/pluto/ts.static/Application.ts",
"public/themes/pluto/ts.static/Prototypes.ts"
"public/themes/pluto/src.static/controls/CheckBox.ts",
"public/themes/pluto/src.static/controls/TabControl.ts",
"public/themes/pluto/src.static/Application.ts",
"public/themes/pluto/src.static/Prototypes.ts"
]
}

Loading…
Cancel
Save